Combined Circular Economy Mission to Indonesia

Využite možnosť byť súčasťou európskej misie do Indonézie zameranej na obehové hospodárstvo. Termín: 22. až 26. 10. Viac informácii: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMJapanIndonesia ... Čítať viac 10.08.2018

ŠÚ SR prinesie nové dôkazy o zlepšovaní života na Slovensku

Informácie a fakty najmä vo forme štatistických indikátorov v oblasti záväzkov vyplývajúcich z programu rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo Agenda 2030 bude Štatistický úrad Slovenskej ... Čítať viac 08.08.2018

Zálohovanie plastových fliaš

Návrh Európskej komisie o plastovom odpade, ktorý podporilo ministerstvo životného prostredia, odmietla časť slovenských producentov a zamestnávateľov. Argumentujú aj nárastom euroskepticizmu. Zavádzať 90-percentný cieľ ... Čítať viac 06.08.2018

Slováci vytriedili viac odpadu

Dobré výsledky v komunálnom odpadovom hospodárstve považujú organizácie zodpovednosti výrobcov za argument v prospech zachovania systému zavedeného v roku 2016. Množstvo vytriedeného odpadu medzi rokmi ... Čítať viac 06.08.2018

Investícia do vlastnej udržateľnej budúcnosti?

Návrh európskeho dlhodobého rozpočtu podporuje zelenú ekonomiku, je ale potrebné dohliadnuť na to, aby znižovanie emisií nezostalo len na papieri, píše BARBORA ... Čítať viac 06.08.2018

Ktoré krajiny sú v recyklácii plastov najúspešnejšie...?

Aj najefektívnejšie systémy pre spracovanie plastového odpadu majú diery. Švédi odpad vo veľkom spaľujú, alebo ho vyvážajú. Nemcom sa zase nedarí znížiť ... Čítať viac 06.08.2018

MPRV SR: 22 mil. do boja proti suchu

Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a ... Čítať viac 06.08.2018

Rezort ŽP stojí za svojimi ochranármi

Rezort životného prostredia považuje vyhlásenia lesníkov ohľadom povodní vo Vysokých Tatrách za nešťastné. Podľa vyjadrení lesníkov za povodne môže aj bezzásahový režim. Tieto ... Čítať viac 06.08.2018