Environmentálna stopa

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. ... Čítať viac 15.11.2018

Zákaz niektorých plastových výrobkov

Členské štáty chcú schválili svoju pozíciu k európskej smernici o odpadoch z plastov. Finančné bremeno chcú uvaliť aj na dovozcov. Európska únia sa blíži k ... Čítať viac 06.11.2018

Svetový deň environmentálneho označovania

V takmer 60 krajinách, ktoré majú výrobky a služby s environmentálnym označovaním, sa budú konať aktivity zamerané na propagáciu a vzdelávanie s ... Čítať viac 26.10.2018

Circularity check

Sú produkty a služby, ktoré uvádzate na trh, v súlade s princípmi obehového hospodárstva? To zistíte zodpovedaním jednoduchých otázok na stránke Ecopreneur.eu. ... Čítať viac 26.10.2018

Triedenie odpadu na Slovensku

Slovensko skládkuje celkovo 66 % komunálneho odpadu a triedi, recykluje a kompostuje len 23 %. Ponitrianske združenie obcí však dosahuje oveľa lepšie výsledky, ... Čítať viac 25.10.2018

Akčný plán pre biohospodárstvo

Nový európsky akčný plán chce jednej strane prispieť k riešeniu zmeny klímy a demografie. Na druhej strane poukazuje na možné riziká intenzívnej poľnohospodárskej a lesníckej ... Čítať viac 16.10.2018

Zelený vzdelávací fond

Minister životného prostredia László Sólymos sa dnes v Trsticiach zúčastnil projektu "Dajme škôlke zelenú", ktorý vznikol vďaka financiám zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Envirorezort súčasne ... Čítať viac 16.10.2018

Znižovanie emisií z dopravy

Rakúske predsedníctvo sa chystá navrhnúť 35-percentné obmedzenie CO2 z osobných automobilov. Východní členovia Únie žiadajú s ohľadom na kúpyschopnosť obyvateľstva 30 percent. ... Čítať viac 09.10.2018