Poľnohospodárska platobná agentúra...

PPA) dosiahla vlani najlepšie výsledky vo svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. Ide pritom o najvyšší ... Čítať viac 14.01.2020

3. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2022 – 2027 ... Čítať viac 08.01.2020

Dotácia na elektromobil

Celá šesťmiliónová suma vyčlenená na podporu kúpy elektromobilov je v tejto chvíli rezervovaná. O 12:00 bola spustená on-line registrácia a ... Čítať viac 18.12.2019

2. ročník Zeleného Merkúra

Banskobystrická regionálna komora SOPK vyhlasuje v spolupráci s partnermi Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) 2. ... Čítať viac 16.12.2019

EWOBOX

Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety prostredníctvom internetového portálu – boxu. Tento ... Čítať viac 17.12.2019

Sólymos: Zmena klímy...

Dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050 je kľúčovým opatrením, ako zachovať našu planétu pre budúce generácie. Aj tieto slová dnes prednesie podpredseda ... Čítať viac 13.12.2019

slovenský energetický a klimatický plán

V návrhu slovenského energetického a klimatického plánu chýbajú opatrenia zo stratégie obnovy budov a podporné mechanizmy. Niektoré opatrenia sú abstraktné, individuálne zdroje ... Čítať viac 11.12.2019

EIT Climatce-KIC

Európsky inštitút pre inovácie a technológie otvoril výzvu zameranú n aklimatickú zmenu. Výzva je otvorená do 12. 1. 2019. Vic ... Čítať viac 09.12.2019