Koho hľadáme

  • ,,early birds“ členov (veľké podniky, MSP, združenia a pod.),
  • akademickú obec,
  • tretí sektor,
  • obehové mestá a obce.

Ste spoločnosť etablovaná na poli obehovej ekonomiky alebo vnímate udržateľnosť ako podnikateľskú príležitosť a obehový biznis model ako možnosť pre zavádzanie inovácie a ďalší rozvoj? Ak áno, pridajte sa do verejno-súkromného partnerstva a spoločne urýchlime prechod Slovenska na obehové hospodárstvo. 
Kontaktovať nás môžete prostredníctvom mailovej adresy: circularslovakia@gmail.com.