Adresa

Partizánska cesta 4634
974 01 Banská Bystrica

http://ekolumi.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 907 715 419
email: info@ekolumi.sk

Ekolumi, s.r.o.

Ekolumi, s.r.o., je progresívna spoločnosť pôsobiaca od roku 2010 v oblasti odpadového hospodárstva. Venuje sa nákupu, predaju a spracovaniu rôznych druhov a foriem odpadov. V Banskej Bystrici prevádzkuje zariadenie na spracovanie odpadov výkonným lisom PRESONA, v ktorom sa spracovávajú najmä PET fľaše z nápojov, PET, HDPE a PP fľaše z drogérií, fólia, kartón, papier a i. V Slavošovciach prevádzkuje zberný dvor odpadov z plastov, papiera, železných a neželezných kovov. V r. 2017 začala realizovať novú technológiu na výrobu PET vločiek. Výsledkom tohto úsilia bolo spustenie jednej z najinovatívnejších liniek na spracovanie PET fliaš v súčasnosti. Z PET fliaš sa vyrobia PET vločky, ktoré sa používajú ako surovina na výrobu dalších výrobkov. Ekolumi sa sústreďuje na zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti prostredníctvom vlastnej výroby výrobkov z plastov. V snahe neustáleho zvyšovania stupňa spracovania vstupného, nespracovateľného, resp. takmer nespracovateľného materiálu, zaviesť unikátny výrobný proces jeho spracovania, vrátane výroby nových výrobkov. Spoločnosť presiahla hranice Európy. V r. 2019 sa k nej akcionársky pripojila spoločnosť Greentech SA z Rumunska.


Riešenia