Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva  sa podujala SAŽP v spolupráci s MŽP SR v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska. Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi. Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.
Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019     Stiahnite si: pdf / on-line verzia 
Denne sa na obaloch výrobkov stretávame s rôznymi symbolmi, logami a značkami, pričom nie vždy presne vieme, čo znamenajú a nakoľko sú dôveryhodné. Platí to aj pre dnes často používané tzv. „in" označenia ako sú „bio" a „eko". Preto je dobré poznať význam a pôvod oficiálne uznaných eko-značiek a vedieť ich odlíšiť od tých zavádzajúcich. My spotrebitelia máme veľkú moc ovplyvniť veci okolo nás. Preto pre nás všetkých, ktorí máme chuť rozhodovať sa pri výbere správne, zodpovedne a čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu, slúži táto PRÍRUČKA.

Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018      Stiahnite si: pdf, 1,7 Mb
Zmena začína u teba. Vážne. Každý človek na Zemi je súčasťou riešenia. Našťastie sú tu niektoré super ľahké veci, ktoré môžeš prebrať do svojich každodenných činností tak, že ak ich všetky budeš robiť, spôsobíš veľkú zmenu. Publikácia uvádza výber z činností, ktoré robíš a ktoré vplývajú na životné prostredie.

Vydavateľ: Organizácia spojených národov       Stiahnite si: pdf, 351 kB