Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 (ďalej len „koncepcia“) je rámcovým dokumen­tom, ktorého cieľom je navrhnúť všeobec­ne prospešné a aplikovateľné princípy a ucelený súbor opatrení, ktoré systé­movo posilnia úlohu miest v celkovom rozvoji, budú ich motivovať ku kvalitnejším výkonom a monitorovaniu prínosu realizovaných opatrení. Koncepcia má bez zásahu do ústavou stanovených právomocí samospráv podporiť cielenú koordináciu a zapájanie rôznych subjektov tak, aby sa slovenské mestá v dlhodobom horizonte lepšie prispôsobo­vali novým výzvam, boli udržateľné, produktívne a odolné.

Vydavateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR        Stiahnite si: pdf, 3,9 MB

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Ste starostom/starostkou alebo odborný pracovník/pracovníčka na odbore životného prostredia a chcete obyvateľom poskytnúť informácie o tom, ako správne triediť a odpadu predchádzať? Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. Incien v spolupráci s Naturpack vytvorili 5 variantov, ktoré sa na Slovensku vyskytujú: Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: 1. papier, sklo, kovy a zberajú plasty a VKM spolu, 2. papier, sklo, VKM a zberajú spolu plasty a kovy, 3. papier, sklo a zberajú spolu plasty, kovy a VKM, 4. papier, sklo plasty a zberajú spolu kovy a VKM, 5. papier, sklo, plasty, kovy, VKM

Stiahnite si: https://www.incien.sk/stiahnite-si/ 

Súbor nástrojov obehovej ekonomiky obsahuje materiály na podporu informácií a vzdelávania, ako aj kooperačné, kvalifikačné a finančné nástroje. Ambíciou projektu MOVECO je, aby tieto materiály slúžili malým a stredným podnikom, verejnosti a ďalším zainteresovaným subjektom a prispievali tak k propagácií obehovej ekonomiky na Slovensku.
1. Tvoj odpad je môj poklad – dobré príklady obehovej ekonomiky v krajinách Dunajského regiónu, 2. Informácie o obehovej ekonomike – vysvetľuje pojem CiE, jej princípy, zásady a myšlienkové školy, 3. Obehová ekonomika: Pojmy a definície, 4. Podporné nástroje pre obehovú ekonomiku, 5. Kontrolný zoznam na podporu MSP, 6. Princípy cirkulárnej ekonomiky, 7. Podnikateľské modely založené na CiE

Stiahnite si: http://bit.ly/MOVECO-Circular-Toolbox [AJ / SJ]