Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva za rok 2016 v krajoch Slovenskej republiky. Podľa dostupnosti údajov boli analyzované jednotlivé odvetvia aj na okresnej úrovni.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2017     Stiahnite si: pdf, 7 MB


 

Slovensko v EÚ
Poľnohospodárstvo

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie Slovenska v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov za oblasť poľnohospodárstva prostredníctvom čísiel, grafov, máp a nových vizualizačných prvkov za roky 2011 až 2015.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2017     Publikácia na stiahnutie: verzie SK/EN,pdf, 905 KB

Slovenská republika v číslach, 2017

Ing. Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR: ,,Štatistický úrad SR si 1. januára 2018 pripomína dôležitý medzník svojej histórie – 25. výročie vzniku. Prihovárame sa vám formou nám typickou, prostredníctvom štatistických údajov. Do nového vydania publikácie Slovenská republika v číslach sme pre vás vybrali zaujímavé demografické, sociálne a ekonomické štatistické informácie o našej spoločnosti. Atraktivitu našich čísel sme obohatili o historický rozmer. Pridanou hodnotou tohto vydania je nepochybne poznanie, akým smerom sa Slovensko vyvíjalo v posledných rokoch, v čom sme sa zlepšili a v čom ešte potrebujeme čas na ďalší progres."

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2017     Stiahnite si: pdf, 1.0 MB