Trnavský kraj v číslach 2016

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie o krajoch, vrátane vybraných údajoch o ich okresoch a obciach za obdobie posledných troch rokov.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2016     Stiahnite si: verzia SK / EN, pdf, 765 kB

Slovensko v EÚ 2016
Veda a technika

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie Slovenska v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov prostredníctvom čísiel a grafov.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2016     Stiahnite si: verzia SK / EN, pdf, 1 MB

Naše regióny 2016

Analyticko-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov za posledných päť rokov prostredníctvom nových vizualizačných prvkov, grafov a krátkych analytických textov.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2016     Stiahnite si: pdf, 676 kB