V publikácii sú prezentované údaje o odpadoch (v členení na nebezpečné a ostatné) vzniknutých v rámci hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania za SR a kraje a údaje o vzniknutom komunálnom odpade členené podľa druhov komunálneho odpadu  (vrátane zložiek zo separovaného zberu) a spôsobu nakladania za SR a kraje.

Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR, 2018     Stiahnite si: pdf, 4 MB
Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska s využitím nových vizualizačných prvkov.

Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR, 2018         Stiahnite si: pdf, 15,8 MB

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy. Viac sa dozviete v publikácii Slovenskej agentúry životného prostredia - Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Vydavateľ: SAŽP, 2019     Stiahnite si: pdf, 23,6 MB