Európska únia - sektor Energetika

Stručný popis zdroja financovania

Európska únia poskytuje financovanie programov na podporu financovania európskych energetických projektov.

Forma poskytovania finančného zdroja

Granty

Informácie o prebiehajúcich výzvach