COSME

Stručný popis zdroja financovania

Program pre konkurenciechopnosť malých a stredných podnikov (COSME) zlepšuje dostupnosť finančných zdrojov pre MSP prostredníctvom dvoch finančných nástrojov: Nástroj pre úverové záruky (Loan Guarantee Facility - LGF) http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
a  Kapitálového nástroja pre rast (The Equity Facility for Growth - EFG) http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm.

Forma poskytovania finančného zdroja

Úvery a úverové záruky.

Informácie o prebiehajúcich výzvach