Európsky fond pre energetickú efektívnosť

Stručný popis zdroja financovania

Európska investičná banka poskytuje prostriedky sprostredkovateľským inštitúciám pre ochranu úverov na projekty zameraní na energetickú efektívnosť. B/1.6 Európsky fond pre energetickú efektívnosť (The European Energy Efficiency Fund (eeef) umožňuje vypracovať a ponúkať úverové programy  pre tento typ projektov, ktoré budú v súlade s národnými energetickými plánmi. Podpora fondu je zamerané na súkromných investorov v oblasti zlepšovania energetickej efektívnosti vrátane malých a stredných podnikov.

Forma poskytovania finančného zdroja

Úvery a záruky

Informácie o prebiehajúcich výzvach