Európsky investičný fond

Stručný popis zdroja financovania

Európsky investičný fond spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi ktorí ponúkajú finančné produkty malým a stredným podnikom a malým stredným podnikom v Európe.

Forma poskytovania finančného zdroja

Finančné prostriedky sú určené na úvery a mikro pôžičky (menej ako 25 tis. €) na začatie alebo rozšírenie podnikania.

Informácie o prebiehajúcich výzvach