Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 06.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 02.08.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 02.08.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2019-52

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 24.07.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Mikropôžičky

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 14.12.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 01.02.2019
 • Dátum uzavretia:
 • Kód: