Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 24.07.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Mikropôžičky

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 14.10.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 01.02.2019
 • Dátum uzavretia:
 • Kód:

KET4CleanProduction

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Finančná podpora a rozvoj MSP

 • Zdroj: NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND
 • Dátum vyhlásenia: 14.10.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Fond inovácií a technológií

 • Zdroj: FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ
 • Dátum vyhlásenia: 14.10.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód: