Vyhľadávanie
Kategória
Podkategória

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.11.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.11.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 26.05.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 11.01.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.