Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

  • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
  • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
  • Kód:

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

  • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Dátum vyhlásenia: 29.11.2017
  • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
  • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2017-32