Voľné pracovné miesta

Junior Packaging Technologist
8.10.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice

Vzorkar a zvoz vzoriek - chemické laboratórium
15.10.2018,ALS Slovakia, s.r.o.Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Technik ochrany životného prostredia
10.10.2018,CEMMAC a.s. Horné SrnieCementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, Trenčiansky kraj, okres Trenčín

VK/2018/6324 - HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavný štátny radca - ŠVVK 5430. Pracovnou náplňou bude okrem iného tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti a tvorba pozičných dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva.

Termín prihlasovania: do 26. 10. 2018

Viac informácií: https://open.slovensko.sk

 

Iniciatíva zelených pracovných miest

Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky
„Ozeleňovanie “ ekonomiky SR prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Napríklad intenzívnejšie využitie biomasy by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva, kým intenzívnejšie využitie ostatných obnoviteľných zdrojov by malo vytvárať nové pracovné miesta v energetike, ale aj vo vývoji a výskume.

Vydavateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2014     Autor: Gábor Lelkes     Stiahnite si: pdf, 695 KB
 

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prognóza nových a vznikajúcich rizík spojených s novými technológiami do roku 2020

Tento dokument je zhrnutím projektu Prognóza nových a vznikajúcich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia spojených s novými technológiami na zelených pracovných miestach do roku 2020. , ktorý realizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), konzorcium organizácií Spojeného kráľovstva Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting and Technopolis Group.

Vydavateľ: EU-OSHA, 2013      Stiahnite si: EN verzia (7,3 MB), SK summary (34 KB)