ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.


Adresa

Príboj 549
Slovenská Ľupča

http://www.elektrorecycling.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Senešiová
tel: +421 48 471 632
email: info@elektrorecycling.sk

Zobraziť profil

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení

Opis riešenia

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. Našim produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov. Disponujeme zariadením na spracovanie plastov, ktoré je rozdelené na 3 časti: 1. drvenie, príprava materiálu a čistenie materiálu od neplastových prímesí 2. pranie a triedenie jednotlivých druhov polymérov 3. homogenizácia drtí pred extrudovaním, extrudovanie a homogenizácia výstupného materiálu Kvalita výstupov, ale aj vstupov je pravidelne testovaná v modernom laboratóriu. Naším produktom sú drte ( Drť z PP, Drť z HDPE, Drť z HIPS, Drť z ABS). http://plasty.elektrorecycling.sk/produkty/drte/ alebo granuláty 2a Regranulát HIPS šedý, 2c Regranulát HIPS čierny http://plasty.elektrorecycling.sk/produkty/granulaty/ Nakupujeme plasty, pochádzajúce z vyradených elektrozariadení. Typickým príkladom sú plasty z chladničiek alebo televízorov, podrvené alebo lisované, ďalej technologické odpady z výroby nových elektrozariadení a automobilového priemyslu.

Environmentálny prínos

Udržateľnejšie spôsoby výroby plastov a lepšie nakladanie s plastovými odpadmi – najmä vyššia miera recyklácie – ponúkajú významný potenciál z hľadiska zlepšenia efektívnosti využívania zdrojov. Zároveň napomáhajú znížiť dovoz surovín, ako aj emisie skleníkových plynov.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: