Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.


Adresa

Príboj 549
Slovenská Ľupča

http://www.elektrorecycling.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Senešiová
tel: +421 48 471 632
email: info@elektrorecycling.sk

Zobraziť profil

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení

Opis riešenia

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. Produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov. Spoločnosť disponuje zariadením na spracovanie plastov, ktoré je rozdelené na 3 časti: 1. drvenie, príprava materiálu a čistenie materiálu od neplastových prímesí, 2. pranie a triedenie jednotlivých druhov polymérov, 3. homogenizácia drtí pred extrudovaním, extrudovanie a homogenizácia výstupného materiálu. Kvalita výstupov, ale aj vstupov je pravidelne testovaná v modernom laboratóriu. Produktom sú drte ( Drť z PP, Drť z HDPE, Drť z HIPS, Drť z ABS), http://plasty.elektrorecycling.sk/produkty/drte/, alebo Granuláty 2a, Regranulát HIPS šedý, 2c Regranulát HIPS čierny http://plasty.elektrorecycling.sk/produkty/granulaty/. Spracovávajú plasty, pochádzajúce z vyradených elektrozariadení. Typickým príkladom sú plasty z chladničiek alebo televízorov, podrvené alebo lisované, ďalej technologické odpady z výroby nových elektrozariadení a automobilového priemyslu.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov.

Environmentálny prínos

Udržateľnejšie spôsoby výroby plastov a lepšie nakladanie s plastovými odpadmi – najmä vyššia miera recyklácie – ponúkajú významný potenciál z hľadiska zlepšenia efektívnosti využívania zdrojov. Zároveň napomáhajú znížiť dovoz surovín, ako aj emisie skleníkových plynov.

Prílohy: