Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PWR - Plastic Waste Recycling, a.s.


Adresa

Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava
82102

http://www.pwr.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Hajas Peter, Ph.D.
tel: 0910828100
email: hajas@pwr.sk

Zobraziť profil

Zhodnocovanie plastových odpadov

Opis riešenia

Firma PWR – Plastic Waste Recycling, a. s,. sa zaoberá výrobou palív a plynových olejov (vykurovací olej a palivá do motorov na výrobu elektrickej energie), ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolefínu, čiže rozkladom dlhých reťazcov plastových materiálov na fluidnú zmes nasýtených uhľovodíkov. Výstupný produkt katalytická frakcia ťažká, zodpovedá frakčným zložením ľahkému vykurovaciemu oleju, dieselovému palivu (motorovej nafte) benzínu a voskom, to znamená surovinám, ktoré je možné ďalej spracovávať v petrochemickom a rafinérskom priemysle ako hodnotnú surovinu, alebo sa môže priamo použiť na výrobu tepla a elektrickej energie ako palivo do kogeneračných jednotiek. Použitý technologický proces umožňuje spracovanie plastov rôznej farby, s potlačou, prípadne s hliníkovým naprašovaním. Pomer zmesi polypropylénu s polyetylénom nie je limitovaný. Výhodou tejto technológie je možnosť spracovania plastov, ktoré sú znečistené olejmi, ropnými produktmi alebo inými aj čiastočne toxickými látkami, alebo spracovanie a zhodnocovanie odpadových fólií, ktoré sú odpadom z technologických alebo logistických procesov.

Ekonomický prínos

Cenovo výhodné vykurovanie a pohon motorov druhotným palivom vyrobeným z odpadoveho plastu.

Environmentálny prínos

Táto technológia umožňuje významne znížiť množstvo odpadu z plastov, uskladnených na skládkach odpadu, a tiež znižuje spotrebu nafty a uhlia.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prevádzka / Plant sa nachádza na adrese Mikušovská cesta 5454, 984 01 Lučenec
www.youtube.com

Prílohy: