Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

KOOR, s.r.o.


Adresa

Bajzova 1, Bratislava
82108 Ružinov

https://www.koor.sk/

Kontaktná osoba

Karin Orlovská
tel: 0908880005
email: koor@koor.sk

Zobraziť profil

Fotovoltické systémy

Opis riešenia

V projektoch na úspory energií sa spoločnosť KOOR snaží čoraz viac priestoru ponúknuť obnoviteľným zdrojom energie. Preto všade tam, kde je to technicky a legislatívne možné, zvažuje možnosti použitia fotovoltických systémov. Hlavnou myšlienkou je, aby všetka vyrobená energia bola spotrebovaná na danom mieste, a tým prispela k energetickej samostatnosti daného objektu. Zariadenia fotovoltichých elektrární spolu s batériovými systémami vedia plniť aj funkciu záložnej UPS, dokážu napájať osvetlenie v garážach, spoločných a verejných priestoroch.

Ekonomický prínos

Zapojenie je konštruované ako hybridné, s podporou distribučnej siete, avšak zapojením fotovoltického systému sa eliminuje odber elektrickej energie z verejnej distribučnej siete, čím domácnosť ušetrí na nákladoch za elektrickú energiu. Vyrobená elektrická energia je okamžite spotrebovaná v objekte, prebytok elektrickej energie je uchovávaný v batériách. Z batérii je energia čerpaná vo večerných hodinách (server, wifi ,chladnička). Hybridný systém vie fungovať ako záložný zdroj pri výpadku elektrickej energie a vie zásobovať zariadenia, ktoré sú pripojené na FV. Zariadenie je konštruované tak, aby zabránilo prietoku elektrickej energie do siete. Trvalý výstupný výkon je 2000 W. Súčasťou zapojenia sú ochrany AC/DC, meranie vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie, stav zariadenia, pripojenie na internet s diaľkovým dohľadom.

Environmentálny prínos

Využitie obnoviteľnej energie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Fotovoltický systém na streche bytového komplexu Hájpark – Bratislava, unikátny projekt bytových domov v bratislavskej Petržalke uprostred zelene predstavoval v prvej fáze výstavbu 2 bytových domov, v ktorých sa nachádza 30 bytov a polyfunkčné priestory. V druhej, rozsiahlejšej fáze bol vybudovaný bytový komplex s 80 bytmi, polyfunkciou a spoločenskou sálou. Na streche objektu druhej fázy je inštalovaná hybridná fotovoltická elektráreň s 24 panelmi o výkone 6 kWp. V priestore kotolne je inštalované zázemie fotovoltickej elektrárne. Fotovoltická elektráreň napája zariadenia kotolne a zvyšná energia je použitá na predohrev cirkulácie teplej vody. Projektovaná ročná výroba elektrickej energie je 7 800 kWh.

Prílohy: