Trenčiansky samosprávny kraj


Adresa

K dolnej stanici 7282/20A
0911 01 Trenčín

https://www.tsk.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martin Macíček
tel: +421-32/6555707
email: martin.macicek@tsk.sk

Zobraziť profil

Cyklotrasy a cyklochodníky

Opis riešenia

Nízky podiel cyklistickej dopravy na území kraja sa TSK snaží eliminovať skvalitňovaním cyklistickej infraštruktúry. Najväčším reprezentantom tohto zámeru je 100 km dlhá Vážska cyklomagistrála. Rok 2018 bol prelomovým práve v tom, že boli do užívania odovzdané jej prvé kilometre na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a na úseku medzi mestom Púchov a Kúpeľmi Nimnica. Vo výstavbe je aj cyklotrasa medzi Trenčianskym hradom a hradom Brumov, resp. hranicou Slovenskej republiky a Českej republiky.

Prílohy: