Pure Junk Design


Adresa

Dobšinského 1615/9
010 08 Žilina

http://www.purejunk.sk/

Kontaktná osoba

Mária Demjanovičová
tel:
email: info@purejunk.sk

Zobraziť profil

Interiérový a produktový dizajn v oblasti recyklácie odpadov

Opis riešenia

Spoločnosť PURE JUNK DESIGN sa venuje interiérovému a produktovému dizajnu v oblasti recyklácie odpadov. Na trh prináša alternatívu k masovo vyrábaným produktom. 75 % svojich produktov spracováva z odpadového materiálu a 25 % z recyklovateľných materiálov. Okrem výroby nábytku sa venuje aj dizajnérskym návrhom interiérov a špeciálnym riešeniam pre komerčné firmy.

Environmentálny prínos

Víziou firmy PURE JUNK DESIGN je znižovanie množstva odpadu na Slovensku, prostredníctvom nadviazania spolupráce so zberňami odpadu a stavebnými firmami, ktoré tento odpad produkujú, alebo majú jeho nadmerné množstvo. Kreatívnym prístupom a inováciami hľadať opätovné využitie odpadov a ich sfunkčnenie.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: