mesto Prešov


Adresa

Hlavná 73
080 01 Prešov

https://www.presov.sk/

Kontaktná osoba


tel: 051/3100 154
email: mesto.radnica@presov.sk

Zobraziť profil

Systém inteligentného osvetlenia

Opis riešenia

Systém inteligentného osvetlenia ušetril Prešovu tisíce eur a milióny kWh elektrickej energie. Systém diaľkového riadenia verejného osvetlenia začalo mesto Prešov budovať ako prvé na Slovensku prostredníctvom správcovskej spoločnosti O.S.V.O. comp. Kým v začiatkoch modernizácie verejného osvetlenia bol priemerný inštalovaný príkon na jedno klasické svietidlo 150 W, dnes sa pohybuje na úrovni 83 W. Aktuálne je v Prešove vymenených 2 650 z celkového počtu 9 374 starých svietidiel. Mesto na tento projekt využilo prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj grantovú schému Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Ekonomický prínos

V súhrnnom vyjadrení mesto od začatia tejto modernizácie ušetrilo oproti pôvodnej sústave 5 692 134 kWh elektrickej energie, 67 % v porovnaní s minulým obdobím, čo je vo finančnom prepočte takmer 100 000 eur ročne.

Environmentálny prínos

Produkcia CO2 poklesla o 64,39 ton za rok.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: