Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

KURUC company


Adresa

Nitrianska 59
941 42 Šurany

https://www.kuruc.sk/

Kontaktná osoba

Marián Kuruc
tel: 00421 35 650 80 30
email: kuruc@kuruc.sk

Zobraziť profil

Zvukovoizolačný pás z recyklovanej zmesi PUR, VKM a papiera

Opis riešenia

Útlm krokového hluku v podlahe s doplnkovou tepelnoizolačnou funkciou.

Ekonomický prínos

Tepelná vodivosť izolačnej dosky STERED ID je 0,061 Wm-1k-1, kým zemina je v rozmedzí 0,91-1,1 W.m-1k-1. 
Vzhľadom na mechanickú odolnosť dosiek STERED ID na tlak, vodu a mrazuvdornosť je plocha dosiek pochôdzna v suchom i mokrom stave a pri použití dosiek o objemovej hmotnosti 250kg/maj plne pojazdná motorovým vozidlom

Environmentálny prínos

STERED ID tlmí aj vysokofrekvenčné tóny. Vhodným umiestnením dosky STERED ID ku výpočtovej technike znížite nepríjemné zvuky ventilátora na pocitovo veľmi prijateľnú hodnotu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Výrobok nie je vhodný do vonkajšieho prostredia, do prostredia krátkodobo vystavenému poveternostným vplyvom, do mokrého a vlhkého prostredia a do chemicky namáhaného prostredia.

Prílohy: