CHEP SK, s.r.o.


Adresa

Trnavská cesta 50
82102 Ružinov

https://www.chep.com/sk/sk/consumer-goods

Kontaktná osoba

Ivana Smatanová
tel: 0903721627
email: ivana.smatanova@chep.com

Zobraziť profil

Paletový pooling

Opis riešenia

CHEP poskytuje svoje palety zákazníkom, ktorí na nich vykonajú distribúciu svojho tovaru na trh. O tomto pohybe informujú CHEP, ktorý následne zabezpečí efektívny prevoz do vlastného servisného strediska (celovozové prepravy na krátke vzdialenosti vďaka hustote siete servisných stredísk a hubov). Palety sú udržiavané tak, aby vydržali desiatky obrátok a nebolo treba vyrábať úplne nové za použitia ďalšieho dreva a energie, vďaka čomu je celková životnosť palety CHEP zhruba 3,5x vyššia ako v prípade bežnej bielej výmeny (tradičné palety). Oddelenie centrálneho plánovania potom zorganizuje ďalšiu obrátku palety tak, aby presuny boli vždy - opäť - čo najviac efektívne.

Ekonomický prínos

CHEP - paletový pooling šetrí svojím zákazníkom náklady na starostlivosť, dopravu, údržbu a administráciu paliet. Zamestnanci firiem klientov CHEP sa tak môžu venovať hlavným aktivitám a nestrácať čas a energiu na starostlivosť o palety. Vďaka nadnárodnej rozšírenej distribučnej sieti CHEP zabezpečuje dovoz a zvoz paliet na vlastné náklady. CHEP využíva vlastnú partnerskú sieť dopravcov čím efektívne prerozdeľuje náklady na dopravu.

Environmentálny prínos

Samotný predmet podnikania, prenájom paliet, je založený na predlžovaní životného cyklu každej palety a princípoch cirkulárnej ekonomiky. Palety sú vyrábané z dreva zo 100% certifikovaných lesov a na konci svojej životnosti použité na výrobu nových paliet či v prípade úplného zničenia plne zrecyklované. Takto sa spoločnosť CHEP usiluje o nulovú odpadovosť. Životnosť palety je asi 3,5x väčšia ako životnosť bežných bielych paliet vďaka vyššej kvalite a jej priebežnej kontrole a oprave v CHEP servisných centrách. Je v samotnom záujme spoločnosti CHEP využiť každú paletu čo najviac krát už len z podstaty podnikania - znižovanie nákladov a zvyšovanie zisku. Celosvetový paletový fond umožňuje zozbierať palety vždy v blízkosti miesta doručenia produktu, čím zabraňuje dodatočným nákladom na dopravu a emisiám z kamiónov, keďže výrobca si nemusí palety dovážať naspäť do miesta výroby. Namiesto toho je paleta poskytnutá ďalšiemu výrobcovi, ktorý sa nachádza v jej blízkosti. Spoločnosť CHEP bola časopisom Dow Jones, Barrons ocenená ako jedna z 3 najudržateľnejších spoločností sveta a štvrtý rok za sebou certifikovaná ocenením Eco Vadis Gold Recognition Level.

Prílohy: