EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.


Adresa

Stredná 126
059 91 Veľký Slavkov

http://www.ekoservis.sk/index.html

Kontaktná osoba


tel: +421 52 788 03 12
email:

Zobraziť profil

Vyčistená odpadová voda - produkt pre ľudstvo

Opis riešenia

Projekt je zameraný na čistenie odpadových vôd s použitím membránového gravitačného dosadzováka. Ide o technologický systém s filtračnou doskovou membránou, ktorý slúži v procese čistenia odpadových vôd k separácii kalu od vyčistenej vody. Nahrádza dosadzovaciu nádrž konvenčnej čistiarne odpadových vôd. Kvalita vyčistenej vody za membránou je na takej úrovni, že je možné ju využiť na recykláciu, polievanie zelene, v priemysle, poľnohospodárstve, v mestských a obchodných centrách, či na splachovanie. Vysoká kvalita vyčistenej vody umožňuje jej vypúšťanie do horninového podložia, občasných recipientov, málo vodnatých tokov a po ďalšej úprave je možné ju použiť ako pitnú vodu. Za uvedený projekt spoločnosť získala ocenenie EÚ Pečať výnimočnosti. V roku 2017 sa zapojila do národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR, kde dostala diplom za 1. miesto v kateórii produkt a služby.

Environmentálny prínos

Voda je najvzácnejšia tekutina. Venovaním profesionálnu pozornosti čisteniu odpadovej vody, je možné vracať ju do prírody čistú a zdravotne vyhovujúcu a hlavne čistiť vodu na takú úroveň, aby ju bolo možné spätne používať.

Prílohy: