KOOR, s.r.o.


Adresa

Bajzova 1, Bratislava
82108 Ružinov

http://www.koor.sk/

Kontaktná osoba

Karin Orlovská
tel: 0908880005
email: koor@koor.sk

Zobraziť profil

e-IoT

Opis riešenia

Novinkou je IoT –Internet of Things (internet vecí), ktorý prináša vzdialený smart-monitoring pre rôzne druhy energií a médií. Jedná sa o monitoring elektrickej energie, vody, plynu, vnútornej teploty a vlhkosti a vonkajšej teploty. Monitorovací systém na báze takzvaného Smart meteringu, umožňuje efektívne monitorovať vybudovanú infraštruktúru z pohľadu manažérskej správy energetickej a funkčnej efektívnosti celku. Nasadená technológia približuje manažérskemu riadeniu fungovanie infraštruktúry v reálnom čase. Takto spravovanú a sledovanú infraštruktúru je možné prevádzkovať a servisovať aj na základe aktuálnych aj historických dát, ktoré sú prístupné nepretržite.

Ekonomický prínos

Ide o elektronický systém využívajúci súčasné moderné technológie, ktorý prostredníctvom metalickej, optickej alebo bezdrôtovej siete prenáša dáta na vzdialené miesto. Dáta obsahujú informáciu o spotrebách energií potrebných na prevádzku technológie, dôležitých prevádzkových stavoch ako sú porucha, kritický stav, chod. Ďalej prevádzkových hodnotách ako je teplota, výkon, množstvo, podľa typu snímačov a charakteru technológie. Automatizáciou spracovania dát je možné efektívne, no hlavne okamžite priniesť informácie o aktuálnom stave a zabezpečiť: • inštaláciu monitorovacej technológie bez hrubého zásahu do infraštruktúry • komunikáciu zariadení riešenú bezdrôtovo a napájanie zo vstavanej batérie, ak nie je v bezprostrednej blízkosti elektrické napätie • meranie spotreby elektriny, vody, plynu a teploty a vlhkosti v dotknutých priestoroch a zistenie špičiek, porúch a neželaných stavov, • aktuálne a historické dáta o energiách zbierané v 10 minútových intervaloch. Pod energiami sa rozumie elektrina [kW], voda [l] a plyn [m3]. Pri elektrine je zaznamenávané meranie napätí 3f [mV], meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], meranie činná energia odber [Wh] a voliteľne meranie.

Environmentálny prínos

Vizualizácia meraných a sledovaných dát je zabezpečená cez online webové rozhranie na portáli www.eiot.sk alebo vzdialeným prístupom do aplikácie, ku ktorému sa zákazník dostane pomocou vytvoreného konta. eIoT.sk umožňuje: • Prehľad aktuálnych stavov spotrieb a časové nárasty • V pracovnej ploche byť upozornený na neočakávané stavy • Alarmové hlásenia emailom • Teplotu prostredia vodomera • Historický stav za posledných 5 rokov

Prílohy: