Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

KOOR, s.r.o.


Adresa

Bajzova 1, Bratislava
82108 Ružinov

https://www.koor.sk/

Kontaktná osoba

Karin Orlovská
tel: 0908880005
email: koor@koor.sk

Zobraziť profil

e-IoT

Opis riešenia

Novinkou spoločnosti je IoT – Internet of Things (internet vecí), ktorý prináša vzdialený smart-monitoring pre rôzne druhy energií a médií. Ide o monitoring elektrickej energie, vody, plynu, vnútornej teploty a vlhkosti a vonkajšej teploty. Monitorovací systém na báze takzvaného Smart meteringu, umožňuje efektívne monitorovať vybudovanú infraštruktúru z pohľadu manažérskej správy energetickej a funkčnej efektívnosti celku. Nasadená technológia približuje manažérskemu riadeniu fungovanie infraštruktúry v reálnom čase. Takto spravovanú a sledovanú infraštruktúru je možné prevádzkovať a servisovať aj na základe aktuálnych aj historických dát, ktoré sú prístupné nepretržite.

Ekonomický prínos

Ide o elektronický systém využívajúci súčasné moderné technológie, ktorý prostredníctvom metalickej, optickej alebo bezdrôtovej siete prenáša dáta na vzdialené miesto. Dáta obsahujú informáciu o spotrebách energií, potrebných na prevádzku technológie, dôležitých prevádzkových stavoch, ako sú porucha, kritický stav, chod, ďalej o prevádzkových hodnotách ako je teplota, výkon, množstvo, podľa typu snímačov a charakteru technológie. Automatizáciou spracovania dát je možné efektívne, no hlavne okamžite priniesť informácie o aktuálnom stave a zabezpečiť:

• inštaláciu monitorovacej technológie bez hrubého zásahu do infraštruktúry,

• komunikáciu zariadení riešenú bezdrôtovo a napájanie zo vstavanej batérie, ak nie je v bezprostrednej blízkosti elektrické napätie,

• meranie spotreby elektriny, vody, plynu a teploty a vlhkosti v dotknutých priestoroch a zistenie špičiek, porúch a neželaných stavov,

• aktuálne a historické dáta o energiách zbierané v desaťminútových intervaloch.

Pod energiami sa rozumie elektrina [kW], voda [l] a plyn [m3]. Pri elektrine je zaznamenávané meranie napätí 3f [mV], meranie prúdov 3f [mA], meranie činný výkon [mW], meranie činná energia odber [Wh] a voliteľne meranie.

Environmentálny prínos

Vizualizácia meraných a sledovaných dát je zabezpečená cez online webové rozhranie na portáli www.eiot.sk alebo vzdialeným prístupom do aplikácie, ku ktorému sa zákazník dostane pomocou vytvoreného konta. eIoT.sk umožňuje:

• prehľad aktuálnych stavov spotrieb a časové nárasty,

• v pracovnej ploche byť upozornený na neočakávané stavy,

• alarmové hlásenia emailom,

• teplotu prostredia vodomera,

• historický stav za posledných 5 rokov.

Prílohy: