Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Vetropack Nemšová, s.r.o.


Adresa

Železničná 207/9
914 41 Nemšová

https://www.vetropack.sk/sk/

Kontaktná osoba

Zuzana Hudecová
tel: +421 32 6557 111
email: zuzana.hudecova@vetropack.com

Zobraziť profil

Recyklácia skla

Opis riešenia

Sklo je prírodný materiál, stopercentne a donekonečna recyklovateľný. Z recyklovaného skla sa opakovane vyrába spoločensky žiadaný tovar – obalový materiál, ktorý je hygienický a neškodný k životnému prostrediu, s nezmenenými úžitkovými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Je to vždy prvá voľba pre spotrebiteľov, ktorí kladú dôraz na životné prostredie a svoje zdravie. V Nemšovej už od roku 1902 funguje skláreň, v ktorej sa denne vyrobí viac ako 2 milióny kusov nových výrobkov, čo ročne predstavuje viac ako 150 tisíc ton skla, z čoho podiel recyklovanych črepov tvorí 60 %. Cieľom obehového hospodárstva je opätovná plná integrácia recyklovaných sklenených výrobkov po skončení životnosti jednotlivého produktu do výroby. To sa v plnom rozsahu deje v sklárni v Nemšovej. Recyklácia skla je správnym rozhodnutím po environmentálnej i ekonomickej stránke.

Ekonomický prínos

Opakované spracovanie použitého skla zásadne vylepšuje bilanciu výroby skla a prispieva k ochrane životného prostredia. Upravené sklo zo zberu obyvateľstva je dôležitou vstupnou surovinou na výrobu skla v sklárni. Na výrobu číreho a hnedého skla sa môže použiť až 70 % použitého skla a pri výrobe nového zeleného skla je to dokonca až 100 %.

Environmentálny prínos

Rozhodujúca je kvalita triedeného skla a jeho úprava. Roztavenie použitého skla spotrebuje menej energie než roztavenie primárnych surovín. Čím vyšší je podiel použitých črepov, tým vyšší je efekt úspory energie: pri každých 10 % použitých črepov sa usporia takmer 3 % energie a zníži sa produkcia emisií CO2 o 17 %. Recyklácia skla v Nemšovej prináša úsporu základných surovín, ako je napr. kremičitý piesok, sóda a vápenec, z ktorých sa sklo vyrába. Využitím recyklácie obalového skla sa znižuje nielen spotreba sklárskych surovín, ale aj logistické náklady na suroviny, dochádza k úsporám palív, energií a k zníženiu produkcie emisií pri tavení skla. Predlžuje sa tiež životnosť taviacich agregátov, znižuje sa mechanické rozprašovanie jemnozrnných prachových sklárskych surovín pri ich manipulácii a spracovaní, čím sa zlepšuje životné prostredie. Uhlíkovú stopu skleneného obalu rozhodujúcim spôsobom pozitívne ovplyvňujú aj inovatívne technológie, napr. výroba odľahčeného skla, lepšie využitie odpadového tepla z výrobného procesu ako zdroja diaľkového tepla pre vykurovanie okolitých budov.

Prílohy: