SK-TEX spoločnosť s ručením obmedzeným


Adresa

Kosatcova 26
84108 Devínska Nová Ves

http://www.sk-tex.com/

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Futrikanič
tel: +421948426489
email: sk-tex@sk-tex.com

Zobraziť profil

Tepelné a zvukové izolácie na báze recyklovaného textilu

Opis riešenia

EKOSEN sú ohybné, pružné izolačné materiály z recyklovaných textilných vlákien. Vyrábajú sa najmodernejšou, ekologicky šetrnou metódou airlaid. Materiály EKOSEN majú:

  • výborné termoizolačné vlastnosti - materiál použitých organických vlákien má podstatne zníženú tepelnú vodivosť oproti anorganickým vláknam Výborné termické vlastnosti, predovšetkým dobrú tepelno akumulačnú a hydroregulačnú schopnosť, ktorá je významne vyššia, ako u anorganických vláknin (napr. čadičovej, alebo sklenej vlákniny).
  • výborné zvukovo izolačné parametre - vďaka rozmerovej a materiálovej heterogenite izolácie má táto aj výborné zvukovo pohltivé vlastnosti.

Použitie výrobku
Výrobková rada izolačných materiálov EKOSEN STERED ATI je vnútorná izolácia vhodná ako: tepelná a zvuková izolácia strešných konštrukcií montovaných domov ako tepelná a zvuková izolácia častí stavieb, obvodových stien, stropov, podláh stavieb ľahkých stien a priečok, podkroví, špeciálne interiérové a exteriérové akustické riešenia.

Ekonomický prínos

Zníženie nákladov na kúrenie a chladeni, zníženie nákladov na príplatky za hluk.

Environmentálny prínos

Využívanie izolácií na báze recyklovaného textilu pri rovnakom tepelnom odpore, vzhľadom na ich vysokú tepelnú kapacitu, znížuje nároky na vykurovanie a chladenie budov, znižuje množstvo textilných odpadov a môže čiastočne nahradiť výrobu izolácii z neobnoviteľných zdrojov. Vzhľadom nížšej energetickej náročnosti oproti klasickým minerálnym izoláciám, znižuje taktiež uhlíkovu stopu výroby izolácií.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Akustické priečky - priemyselný park

Prílohy: