Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r.o.


Adresa

Galvaniho, 15/C
821 04 Bratislava

https://www.daikin.sk

Kontaktná osoba

Zuzana Nováková
tel:
email: novakova.z@daikin.sk

Zobraziť profil

Zelená výmena

Opis riešenia

Program Zelená výmena sa venuje ekologickej a profesionálnej likvidácii starej klimatizačnej jednotky a jej výmene za Daikin model s ekologickejším chladivom R32. Správanie sa k prírode a nakladanie s odpadom nám v Daikine nie je ľahostajné. Ako trhový líder v oblasti klimatizačnej techniky chceme ísť príkladom, a preto je našim veľkým prianím urobiť z ekologickej výmeny zariadení štandard aj na Slovensku. Pred otázkou enviromentálnej zodpovednosti nezatvárame oči, ale naopak, firemnou politikou a obchodnými aktivitami sa snažíme ochranu životného prostredia podporiť. V spolupráci so združením ENVIDOM a pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR sa snažíme všetkých zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre výmenu starej klimatizáciu za novú, motivovať k tomu, aby demontáž a odstránenie zariadenia neriešili svojpomocne, ale prostredníctvom certifikovaných odborníkov.

Ekonomický prínos

Výmenou starej klimatizácie za novšiu s energetickou triedou A+++ zvyšujeme energetickú efektívnosť jednotky, a tým znižujeme spotrebu elektrickej energie, resp. znižujeme náklady na prevádzku klimatizačného zariadenia. Novú klimatizáciu zároveň ponúkame s výraznou zľavou, aby peňaženka trpela čo najmenej.

Environmentálny prínos

  • Odsatím chladiaceho média zo starého zariadenia profesionálmi sa minimalizuje riziko jeho úniku do ovzdušia.
  • Recykláciou starého zariadenia v spolupráci so združením ENVIDOM podporujeme obehové hospodárstvo.
  • Znižovaním spotreby elektrickej energie prispievame k znižovaniu emisií CO2.
  • Použitie ekologickejšieho chladiaceho média (R32).

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

https://www.daikin.sk/sk_sk/zelena_vymena.html

Prílohy: