Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r.o.


Adresa

Galvaniho, 15/C
821 04

https://www.daikin.sk

Kontaktná osoba

Zuzana Nováková
tel:
email: novakova.z@daikin.sk

Zobraziť profil

Tepelné čerpadlá - udržateľné vykurovanie

Opis riešenia

Tepelné čerpadlá využívajú energiu z okolitého prostredia ─ zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu. Následne ju odovzdávajú vykurovacej sústave ─ radiátorom či podlahovému kúreniu – alebo ju využívajú na ohrev pitnej vody. Na rozdiel od tradičných kotlov dokážu v lete vyrábať studenú vodu pre ochladenie domácnosti. Počas celého roka tak udržiavajú ideálnu klímu a umožňujú rozdielne nastavenie teploty v miestnostiach. V závislosti od modelu a vonkajších podmienok vyprodukujú približne 75 % energie úplne zadarmo, čím šetria stovky eur ročne. Sú tak nielen ekologickým, ale aj ekonomickým riešením na udržanie príjemnej klímy počas celého roka: dokážu naraz zastúpiť klimatizáciu, kotol na fosílne palivo aj elektrický bojler.

Ekonomický prínos

Pri inštalácii tepelného čerpadla treba rátať s vyššou vstupnou investíciou, tá sa však pri vhodne zvolenej technológii vráti už v priebehu prvých piatich rokov. Dôležitým faktorom je aj kvalitný projekt prispôsobený na mieru konkrétnej nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti tiež platí, že čím častejšie budete čerpadlo používať, tým rýchlejšie sa vám vstupné náklady vrátia. V porovnaní s vykurovacími systémami využívajúcimi fosílne palivá alebo elektrickú energiu dokáže Daikin Altherma pracovať až päťkrát účinnejšie, čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady. Optimalizovať návratnosť prostriedkov investovaných do nákupu a inštalácie tepelného čerpadla môžete aj vďaka štátnej dotácii v rámci projektu Zelená domácnostiam a Daikin dotácia pre bratislavský región.

Environmentálny prínos

Dlhodobo udržateľný rozvoj je aktuálnym trendom aj v oblasti vykurovania. Pripojením tepelného čerpadla napríklad na solárne panely alebo iný zdroj tzv. čistej energie chránite životné prostredie a šetríte nemalé finančné prostriedky. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma znižuje produkciu emisií CO2, čím prispieva k ochrane životného prostredia. Jeho inštalácia je jednou z najlepších investícií v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

https://www.daikin.sk/sk_sk/produktove-skupiny/technologia-lt-tepelneho-cerpadla-typu-vzduch-voda/daikin_altherma_3.html

Prílohy: