Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r.o.


Adresa

Galvaniho, 15/C
821 04 Bratislava

https://www.daikin.sk

Kontaktná osoba

Zuzana Nováková
tel:
email: novakova.z@daikin.sk

Zobraziť profil

Monitorovanie zariadení na diaľku

Opis riešenia

Klimatizačné jednotky a systémy pripojené do siete prinášajú užívateľom množstvo benefitov: od monitorovania výkonu, cez prediktívnu logiku, analýzu, ovládanie na diaľku, ale i štatistiky, prostredníctvom ktorých dochádza k značnej úspore nákladov. Daikin ponúka niekoľko spôsobov, ako spravovať zariadenia aj na diaľku a optimalizovať ich výkon. Neustále monitorovanie a analýza prevádzkových dát systému nie je len kľúčom k efektívnej prevádzke, znižovaniu nákladov a praktickej údržbe, ale aj k optimalizácii pohodlia používateľa. Analýza dát poskytuje hodnotné a často prekvapujúce zistenia, na základe ktorých sa dá fungovanie celého systému nastaviť presne na mieru. Monitorovaním a následnou optimalizáciou zariadení maximalizujeme spoľahlivosť celej infraštruktúry. Klientom poskytujeme aj vlastné pripojenie vrátane routra a mobilného dátového programu. Vďaka tomu vidíme, či je pripojenie, hardvér a zariadenie v poriadku. Všetky údaje sa zhromažďujú vo vlastnej cloudovej službe Daikin, ktorá vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom – zabezpečujeme dôvernosť dát, ako aj ich bezpečný prenos a uchovávanie.

Ekonomický prínos

Vďaka monitorovaniu a následnej optimalizácii sa výrazne znižuje spotreba elektrickej energie a tým aj prevádzkové náklady.

Environmentálny prínos

  • Znižovanie emisií CO2
  • Zvyšovanie kvality vnútorného prostredia
  • Zvyšovanie komfortu a spokojnosti zamestnancov v daných priestoroch

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

https://www.daikin.sk/sk_sk/realizacne-firmy/servis/remote_monitoring.html

Prílohy: