Thermo|solar Žiar s. r. o., Žiar nad Hronom


Adresa

Na Vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom
965 01

https://thermosolar.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421-45-601 6080
email: info@thermosolar.sk

Zobraziť profil

Výroba slnečných kolektorov

Opis riešenia

THERMO|SOLAR sa už od roku 1978 zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Sústreďuje sa na výrobu slnečných termických kolektorov, fotovoltických systémov a tepelných čerpadiel. V letných mesiacoch vedia tieto zariadenia zabezpečiť 90 – 100 % potrebnej tepelnej energie. Každý ním vyrobený a správne nainštalovaný slnečný kolektor je schopný vyrobiť ročne viac ako 1 MWh tepla a znížiť emisie CO2 o 1000 kg. Energetický zisk z jedného vákuového kolektora (TS 400) je 800 – 1200 kWh ročne a zo štandardného kolektora (TS 300, TS 330, TS 350, TS500, TS530) je to 700 – 930 kWh ročne. Spoločnosť neustále inovuje svoje výrobky s cieľom zlepšiť ich kvalitu a predĺžiť životnosť, ale aj s cieľom ekologizácie výroby a prevádzky celej firmy. Nemenej dôležitá je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Environmentálny prínos

Zaraďuje sa medzi eko firmy, ktoré vysokou mierou prispievajú k ochrane životného prostredia. Permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, ale aj do ekologizácie výroby. Výsledkom tohto snaženia je stopercentná regenerácia anodizačného a vyfarbovacieho roztoku z galvanickej linky na výrobu selektívnych konverzných vrstiev a technológia na čistenie oplachových vôd.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

rodinné domy, bytové domy, iné objekty (školy, nemocnice, hotely, lode)

Prílohy:

Ďalšie riešenia: