Tubapack, a. s.


Adresa

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

http://www.tubapack.eu/sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 45 601 53 11
email: tubapack@tubapack.sk

Zobraziť profil

Hliníková tuba Go Green

Opis riešenia

Hliníková tuba umožňuje jednoduché opakované použitie a opätovne sa mení na primárny hliník. Čistota použitého hliníka umožňuje až 100 % recyklovateľnosť, bez akejkoľvek straty pôvodných vlastností. Tým, že máme možnosť ovplyvniť výrobu hliníkovej tuby od jej počiatku, proces trvalej udržateľnosti nadobúda dokonalý kruhový cyklus.

Tuba Go Green! je vyrobená zo 100 % recyklovaného hliníka. Odpad, ktorý vznikne pri výrobe hliníkovej tuby sa následne zhodnocuje a použije na výrobu hliníkovej kaloty. Tá je základným prvkom pre výrobu hliníkovej tuby. Nielen samotná tuba, ale aj uzáver použitý na Go Green! tube je 100 % PCR materiál - post consumer recycled material (plastový materiál vyseparovaný z odpadu spotrebiteľov). Posolstvom Go Green! tuby je znovu použiť, zredukovať a zrecyklovať, pretože Budúcnosť máme vo svojich rukách.

Ekonomický prínos

Šetrnie zdrojov, zvyšovanie energetickej efektívnosti, eliminovanie vpyvov na životné prostredie.

Environmentálny prínos

100 % obnoviteľnosť materiálu, 100 % PCR materiál na uzávere, zníženie uhlíkovej stopy, eco-friendly, 100 % recyklovateľnosť tuby, 5 % potreba energie na opätovnú výrobu, zníženie hmotnosti, user-friendly.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Unikátna hliníková tuba Go Green.

Prílohy: