Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

sobi, o. z.


Adresa

Uhliská 2, 83107 Bratislava
83107

https://sobi.eco/sk/

Kontaktná osoba


tel: + 421 948 777 055, + 421 944 093 635
email: info@sobi.eco

Zobraziť profil

Výrobky z recyklovaného šatstva a použitých plastov

Opis riešenia

sobi.eco sa zameriava na etické a eko riešenia. Pracuje s odpadovými materiálmi, ktoré vracajú späť do výrobného cyklu, pričom kladú dôraz na etiku pri výrobe. Spoločnosť začala dizajnovať obaly z recyklovaných textílií a nachádzať vhodné spôsoby na kombináciu recyklovaného textilného a plastového odpadu a ich využitie.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov, podpora sociálne a zdravotne postihnutých ľudí.

Environmentálny prínos

Svojou činnosťou spoločnosť prispieva k recyklácii a opätovnému využitiu odpadov a aj k zvyšovaniu povedomia o zodpovednej výrobe a spotrebe.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Eko rúška na tvár, rôzne druhy obalov, podsedákov a tašiek.

Prílohy: