AGRO CS Slovakia, a. s.


Adresa

Námestie republiky 5
984 01 Lučenec

http://www.agrocs.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 47 4373277
email: odbyt@agrocs.sk

Zobraziť profil

Výrobkový rad AGRO

Opis riešenia

AGRO je základný výrobkový rad s najširším sortimentom – substráty, kvapalné, minerálne, organické a organicko-minerálne hnojivá, trávne zmesi a doplnkový sortiment.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov, energie.

Environmentálny prínos

Využitie OZE, využitie biomasy, vybudovanie regionálnej komunitnej kompostárne. Sofistikovaná moderná technológia je zameraná na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Využitie bioodpadu ako druhotnej suroviny a jej zhodnotenie, zníženie množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Dvadsaťtri druhov substrátov sa pripravuje z niekoľko druhov rašelín, vyzretého kôrového humusu, piesku, ílu, hnojív a ďalších doplnkových komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre správny rast rastlín.

Prílohy: