Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.


Adresa

Príboj 549
Slovenská Ľupča

http://www.elektrorecycling.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Senešiová
tel: +421 48 471 632
email: info@elektrorecycling.sk

Zobraziť profil

Zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení

Opis riešenia

Zariadenia na zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení funguje na princípe kryokondenzácie prítomnosti dusíka v celom procese spracovania. Krok 1 - odstránenie chladiva z chladiaceho okruhu, Krok 2 - drvenie a separácia - odstránenie CFC, HCFC a HC z PUR peny.

Výstupné recyklované materiály: 1. PUR prach 2. plasty 3. neželezné kovy 4. železné kovy

Ekonomický prínos

šetrenie zdrojov

Prílohy: