CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.


Adresa

Korunní 2569/108, 10100 Praha


https://www.cyrkl.cz/sk/

Kontaktná osoba


tel:
email: cyril.klepek@cyrkl.cz

Zobraziť profil

Digitálne odpadové trhovisko

Opis riešenia

Na digitálnom odpadovom trhovisku je možné zadarmo priamo ponúknuť všetky odpady, recykláty, produkty pomocnej výroby a všeobecne druhotné suroviny z oblastí plastov, stavebných materiálov, papiera, textilu, skla, elektrodpadov a ďalších kategórií. Na najväčšom portáli v strednej Európe môžete zároveň vyhľadať hodnotné zdroje pre danú výrobu. Cieľom trhoviska je hľadať využitie pre suroviny, ktoré svoju primárnu funkciu splnili, ale sú naďalej použiteľné a vhodné na ďalšie spracovanie, t. j. zabezpečiť vhodných obchodných partnerov, k čomu využívajú pokročilé digitálne nástroje. Cyrkl.cz je jednoduchý nástroj pro firmy, obce či iných producentov odpadu a recyklátu. Dokáže priamo spojiť spracovateľa s výrobcami a efektívne uzavrieť pomyselný obehový kruh.

Ekonomický prínos

Náklady mení na výnosy, kvalitný zdroj druhotných surovín, zefektívnenie materiálových tokov, cirkulárne inovácie a udržateľnosť, šetrenie financií.

Environmentálny prínos

Zníženie skládkovania odpadov, premena odpadu na zdroj, šetrenie a efektívne využívanie zdrojov.

Prílohy: