Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

EKOCHARITA Slovensko Slovensku, o. z.


Adresa

Gen. M. R. Štefánika 1172/45
060 01 Kežmarok

http://ekocharita.sk/

Kontaktná osoba


tel:
email: info@ekocharita.sk

Zobraziť profil

Kontajnerový zber oblečenia

Opis riešenia

Zozbieranému oblečeniu a textilným výrobkom prostredníctvom kontajnerov dávajú druhú šancu ich druhotným spracovaním a vrátením do obehu, čím minimalizujú vznik odpadu. Pretriedená časť vyzbieraného oblečenia, ktorú je možné opätovne zúžitkovať po jej vyčistení, dávajú ľudom v núdzi prostredníctvom svojich charitatívnych partnerov.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov a ich udržateľné využívanie, zníženie nákladov na vývoz komunálneho odpadu.

Environmentálny prínos

Zberom oblečenia prispievajú k recyklácií a zhodnoteniu tejto suroviny. Opätovným použitím oblečenia sa chráni životné prostredie.

Prílohy: