Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ForDom s.r.o.


Adresa

Družstevná 14
960 01 ZvolenKontaktná osoba

Ing.Igor Kuzma
tel: 421 915 998 616
email: kuzma@fordom.sk

Zobraziť profil

Nízkoenergetické domy

Opis riešenia

Pojem nizkoenergetický dom je v súčasnosti pomerne dosť zaužívaný a zahŕňa všetky budovy, ktoré sú vzhľadom na energetickú náročnosť úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. V slovenskej legislatíve a ani v technických normách neexistuje zatiaľ žiadna definícia nízkoenergetického domu a preto preberáme definície a terminológie z Nemecka či Rakúska. Aké parametra by teda nízkoenergetický dom, respektíve nízkoenergetická stavba mali spĺňať? technicko-technologické parametre parameter úspornosti parameter reálnej spotreby.

Prílohy: