Ekolumi, s.r.o.


Adresa

Partizánska cesta 4634
974 01 Banská Bystrica

http://ekolumi.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 907 715 419
email: info@ekolumi.sk

Zobraziť profil

Výroba PET vločiek

Opis riešenia

V roku 2019 bolo spoločne s rumunskou skupinou Green Group vybudované zariadenie na recykláciu PET fliaš v Banskej Bystrici. Hodnota investície je 13 mil. € spolu s revitalizáciou starého priemyselného areálu bývalej cementárne a výstavbou novej haly. Celková kapacita linky je 40 000 ton PET fliaš ročne na vstupe a 30 000t PET vločiek na výstupe. Finálnym produktom je PET vločka, z ktorej sa vyrábajú vlákna, viazacie pásky a regranulát s potravinárskym certifikátom, z ktorého vznikajú nové PET fľaše.

Pripravujeme sa na rok 2025, kedy nadobudne účinnosť zákon EÚ, ktorý nariaďuje, aby každá vyrobená PET fľaša obsahovala 25 % obsahu recyklovanej (rozdrvenej, opratej a tepelne upravenej) PET fľaše tzv. rPET regranulát. Plánované sú pokračujúce investície na naplnenie cieľov EÚ s vytvorením kapacít na pretransformovanie PET fliaš do rPET regranulátu a PET viazacích pások.

Ekonomický prínos

Ekolumi, s.r.o., je slovenská spoločnosť, v ktorej sú všetci 90 zamestnanci z regiónu Banskej Bystrice s plánom do roku 2022 obsadiť spolu okolo 200 pracovných pozícií.

Ďalšími prínosmi sú šetrenie surovín, výroba regranulátov a nových výrobkov.

Environmentálny prínos

Green Group je prvá recyklačná skupina v Európe, ktorá získala certifikát „green certificate“ za zníženie emisií CO2 pri recykláciu PET tzv. Gold Standard platform – Switzerland. Podporujeme akékoľvek pozitívne kroky na zvýšenie vytriedeného množstva odpadu vrátane zavedenia zálohového systému PET fliaš.

Ako našu najväčšiu konkurenciu vnímame „skládky“ a littering, kde stále končí veľmi vysoký podiel hodnotných vstupných surovín vhodných na recykláciu.

Naším cieľom je prispieť k rýchlejšiemu smerovaniu Slovenska k cirkulárnej ekonomike a to spracovaním všetkých PET fliaš vytriedených na Slovensku a ich pretransformovaním na vstupnú surovinu. Vzhľadom na výhodnú polohu Slovenska a vo veľmi vysokej miere vybudované stredisko vhodné na recykláciu sme na najlepšej ceste, aby sme tento cieľ naplnili.

Prílohy: