Občianske združenie SaUvedom


Adresa

Hospodárska 45
91701 Trnava

https://sauvedom.sk/

Kontaktná osoba

Simona Hlaváčová
tel: 090484912
email: trnava@sauvedom.sk

Zobraziť profil

Charitatívne re-use centrum Baterkáreň Trnava

Opis riešenia

Obehové hospodárstvo či cirkulárna ekonomika sú pojmy, ktoré je potrebne funkčne a prakticky dostať medzi širokú verejnosť. Úspešne organizujeme podujatia a projekty, ktoré túto tematiku dostávajú medzi ľudí a umožňujú im žiť udržateľnejšie. Pravidelnýmí podujatiami (napr. výmena kníh, oblečenia či rastlín) vytvárame jednoduchý zvyk vymieňať, ale stále mať ,,nové". Ich dostupnosť a jednoduchosť oslovuje mnohé vekové generácie. Tým, že je v obehu naozaj veľké množstvo vecí a produktov, spustili sme funkčné projekty, ktoré majú čo najviac týchto vecí do obehu vrátiť, zároveň majú zaujať a pomáhať. Požičovňa vecí (netreba kupovať veci, ktoré sa využívajú raz ročne alebo raz za život), Útulok vecí (nové domovy pre opustené veci) i charitatívny second hand Predajňa dobra (nenosené a značkové oblečenie za zlomkové ceny, výťažok putuje na pomoc organizáciám) efektívne vracajú nechcené produkty do obehu, čím sa šetria finančné i energetické zdroje.

Ekonomický prínos

Charitatívne re-use centrum Baterkáreň poskytuje produkty, ktoré svojou cenovou prístupnosťou (zdarma alebo symbolický poplatok) zároveň dokážu pomôcť (nielen) sociálne slabším skupinám obyvateľstva. Naša činnosť utužuje komunitu, aspekt pomoci pri darovaní veci, zase môže zvyšovať mieru šťastia v jednotlivcoch.

Environmentálny prínos

Nevyrábať nové ale vracať do obehu už vyrobené produkty znamená šetrenie energií, vody, emisí, ktoré by boli spotrebované pri ich výrobe, balení či dovoze. Vracanie tovaru do obehu znižuje množstvo skládkovaného odpadu. Prístupnosťou takejto možnosti zase v komunite dokážeme vzbudiť záujem o enivromentálne otázky a o udržateľnejší životný štýl.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Napr. za časové obdobie 23. 4. - 15. 5. 2020 sme do obehu vrátili 89 kníh, 130 rôznych produktov (domáce potreby, doplnky, pomôcky) a 32 rastlín. Od sept 2019 do mája 2020 sme zorganizovali 23 swapov oblečenia, domácich potrieb, kníh a rastlín, 6 materiálnych zbierok pre rodiny v núdzi, Mačky Trnava či azylový dom Tamara, Centrum komunitného organizovanie 22 workshopov a prednášok zameraných na ručnú výrobu a ekológiu.

Prílohy: