Sensoneo, j.s.a.


Adresa

Kollárova 27
84106 Záhorská Bystrica

https://sensoneo.com/sk/

Kontaktná osoba

Andrea Basilová
tel: 0907838094
email: andrea.basilova@sensoneo.com

Zobraziť profil

Smart manažment odpadov

Opis riešenia

Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Naše riešenie kombinuje ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a spoločnostiam umožňujeme robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz odpadu v priemere o 30 % a zároveň znižuje aj množštvo emisií v mestách až do výšky 60 %.

Ekonomický prínos

Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz odpadu v priemere o 30 %., prínáša úspory súvisiace s menším počtom zvozov a kratšími zvozovými trasami a optimálnejšie využívanie vozidiel, schopnosť obslúžiť rovnaký počet zákazníkov menším počtom vozidiel.

Environmentálny prínos

  • vyhnutie sa zbytočným zvozom poloprázdnych kontajnerov,
  • optimálne systémom navrhnuté zvozové trasy, 
  • zníženie emisií produkovaných zvozových vozidlami, 
  • bezpečnejšie a čistejšie prostredie v meste ako výsledok cieleného a efektívneho odpadového manažmentu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Nitrianske komunálne služby:

  • 180 Single senzorov monitoruje kontajnery na sklo
  • 302 Double senzorov monitoruje polopodzemné kontajnery
Výsledky:
  • Menšia záťaž na životné prostredie: NKS vďaka riešeniu Sensoneo smeruje zvozové vozidlá len k tým kontajnerom, ktoré skutočne vyžadujú vývoz. Vďaka tomuto prístupu zbytočne neblokuje ulice a znižuje aj environmentálny dopad svojich služieb.
  • Zefektívnenie zvozu kontajnerov: Vďaka nasadeniu Sensoneo riešenia bola spoločnosť NKS schopná výrazne eliminovať počet zvozových trás a znížiť tak náklady na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a cenu práce. Sensoneo identifikuje kontajnery, ktoré je potrebné vyprázdniť a navrhuje optimálne zvozové trasy.
  • Lepšia kvalita života: NKS je vďaka monitorovaciemu systému schopná rýchlo konať v prípade náhleho zaplnenia kontajnerov. Občania tak profitujú z čistejšieho mesta bez odpadkov a z prístupu ku kontajnerom, v ktorých majú neustále zabezpečenú dostatočnú voľnú kapacitu.

Prílohy: