LB Plast s.r.o.


Adresa

Brehy 459
96801 Nová Baňa

https://www.lbplast.sk

Kontaktná osoba

Peter Lenč
tel: +421 902 713 134
email: lbplast@lbplast.sk

Zobraziť profil

Zber starých PVC plastových okien

Opis riešenia

Zabezpečujeme odber a zvoz starých plastových okien a dverí v akejkoľvek kvalite a množstve po celom Slovensku. Montážne firmy môžu bez poplatku staré plastové okná odovzdať na našich viac než dvadsiatich zberných miestach. V LB Plast s.r.o. sme vytvorili systém zberu PVCu odpadu a znižujeme objem plastov, ktoré smerujú každoročne na skládky. PVCu odpady recyklujeme, zhodnocujeme a ponúkame pre ďalší výrobný proces.

Ekonomický prínos

Našim partnerom pomáhame redukovať náklady na skládkovanie demontovaných starých plastových okien a dverí.

Environmentálny prínos

Staré profily z plastových okien a dverí môžu byť recyklované až 18krát. V LB Plast, s.r.o., dávame PVCu materiálom šancu na ďalšie použitie.

Prílohy: