Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku - AVNM


Adresa

Pluhová 2
83103 Nové Mesto

https://www.nealkonapoje.sk/

Kontaktná osoba

Lucia Morvai
tel: 0911591201
email: lucia.morvai@nealkonapoje.sk

Zobraziť profil

Podpora recyklácie nápojových obalov

Opis riešenia

Členovia AVNM majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu prispieť k zvýšeniu miery zberu a následnej recyklácii nápojových obalov, zvýšiť postupne obsah recyklovaného obsahu v nových PET obaloch a dosiahnuť priemer minimálne 25 % recyklovaného obsahu v obaloch uvedených na slovenský trh do r. 2025.

Členovia AVNM uvádzajú na trh už dnes väčšinu nápojov v obaloch, ktoré sú 100 % recyklovateľné, v nasledujúcich rokoch majú ambíciu pracovať na inováciách, ktoré pomôžu odstraňovať prekážky v nákladovo efektívnej recyklácii a dosiahnuť úplnú recyklovateľnosť alebo kompostovateľnosť jednorazových nápojových obalov do 2030.

Prílohy: