Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.


Adresa

Ivachnová 94
03483 Liptovská Teplá

https://www.ekocisticky.sk/

Kontaktná osoba

Filip Baďo
tel: 0918905738
email: filip.bado@ekocisticky.sk

Zobraziť profil

Vegetačné čistiarne odpadových vôd

Opis riešenia

Koreňové čistiarne sú známe vďaka jednoduchej údržbe, nízkym prevádzkovým nákladom a trvalo udržateľnému spôsobu fungovania, ktorý zaručuje spoľahlivé výsledky čistenia odpadových vôd rôzneho druhu. Vďaka moderným stavebným postupom dokážu byť priestorovo efektívne a energetický úsporné.

Ekonomický prínos

Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom ide o trvalo udržateľný spôsob hospodárenia s odpadovou vodou, ktorý má o 70 % nižšie náklady na prevádzku ako bežné typy čistiarní odpadových vôd.

Environmentálny prínos

Vegetačná čistiareň je umelá mokraď, ktorá priťahuje rôzne druhy hmyzu, vtákov a iných živočíchov. Prirodzenou súčasťou vegetačnej čistiarne sú rastliny, ktoré odparujú hlavne v letných mesiacoch veľké množstvo vody, ktorá prirodzene ochladzuje okolie čistiarne. Veľkým prínosom je kvalitná vyčistená voda, ktorá môže slúžiť na druhotné využitie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

  • Múzeum vo Svätom Antone
  • ČOV pre kaštieľ KKC Štiavnické Bane
  • Obehový systém hospodárenia s vyčistenou odpadovou vodou na splachovanie toaliet a v umelom potoku a jazere
  • Penzióny, hotely, skupiny nehnuteľností – vegetačné čistiarne rôzneho druhu a usporiadania

Prílohy: