Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.


Adresa

Panenská 6
811 03 Bratislava

https://www.taylorwessing.com/

Kontaktná osoba

Andrej Leontiev
tel: 02/5263 2804
email: a.leontiev@taylorwessing.com

Zobraziť profil

Podpora platformy Obehové Slovensko

Opis riešenia

TaylorWessing Bratislava patrí medzi najväčšie medzinárodne advokátske kancelárie na Slovensku. Jej klienti sú tak zahraniční investori, ako aj slovenskí podnikatelia, ktorí oceňujú pridanú hodnotu poradenstva renomovanej kancelárie, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete. V rámci svojej stratégie a uvedomenia si svojej spoločenskej zodpovednosti sa TaylorWessing Bratislava zameriava na podporu rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych odvetví budúcnosti a podporuje iniciatívy, ktorých cieľom je riešenie celospoločenských problémov. V poskytovaní svojho poradenstva sa orientuje aj na klientov, ktorí podnikajú v odvetviach technologických, ako aj spoločenských inovácií vrátane ekoinovácií a obehového hospodárstva. Kancelária získala Cenu Via Bona Slovakia 2015 za zodpovedné podnikanie.

Prílohy: