Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Repairably


Adresa

Dlhá 3
921 01 Piešťany

https://repairably.com/

Kontaktná osoba

Daniela Laluhová
tel: 00421907721628
email: daniela.laluhova@repairably.com

Zobraziť profil

Certifikácia opraviteľnosti

Opis riešenia

Certifikáciou opraviteľnosti sa usilujú o znižovanie odpadu, podporou dizajnovania, výroby a používania skutočne opraviteľných výrobkov. Repairably vytvára platformu. Platformu pre zákazníkov, ktorým zaručuje jednoduchý a dostupný proces opravy. Platformu pre výrobcov, zjednodušením dizajnu, produkcie a rozpoznania opraviteľných produktov. Platformu na vytvorenie nových servisov, ktoré môžu ponúkať vynikajúcu kvalitu a dostupnosť opravy v podstate pre akýkoľvek produkt. A nakoniec platformu, ktorá predlžuje životný cyklus produktu, podporuje dobrý dizajn a vysoko kvalitné, opraviteľné výrobky. Opraviteľnosť je jedným zo základných princípov cirkulárnej ekonomiky a prispieva k lepšej a udržateľnej budúcnosti.

Ekonomický prínos

Opraviteľný výrobok má ekonomický prínos najmä pre zákazníka. Certifikovanej firme dodáva punc spoľahlivosti a zodpovednosti. Celospoločensky prispieva k šetreniu vstupných zdrojov potrebných na výrobu, zdrojov potrebných na recykláciu alebo zneškodnenie výrobku po dobe jeho životnosti. Oprava tiež významne prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti v službách.

Environmentálny prínos

Vďaka opraviteľným výrobkom sa môže predchádzať, resp. minimalizovať vznik odpadu. Zároveň sa znižuje množstvo surovín potrebných pri výrobe nových výrobkov. Oprava má aj energetickú efektívnosť, nakoľko šetrí jej spotrebu na začiatku výrobného procesu, ale aj na konci pri recyklácii, keďže nie je potrebné vyrábať toľko výrobkov a zároveň sa dlhšie používajú a nestávajú sa odpadom. Opravovanie a udržiavanie výrobkov má najnižšiu potrebnú spotrebu energie v rámci nástrojov cirkulárnej ekonomiky.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Certifikáciu repairably aktuálne udelili dvom slovenským firmám - jej výrobkom. Všetky certifikované produkty sú uvedené na https://repairably.com/.

Prílohy: