Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obec Trnavá Hora


Adresa

Okružná cesta 229/21
96611 Trnavá Hora

https://www.trnavahora.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Pavel Kravec
tel: 0918 454 941
email: starosta@trnavahora.sk

Zobraziť profil

Triedenie odpadov

Opis riešenia

Obec venuje veľkú pozornosť systematickému organizovaniu odpadového hospodárstva, vďaka čomu od roku 2010 do roku 2019 zvýšila mieru triedenia odpadov zo 14 % na 53 %. Bola to dlhá cesta zavádzania systémových opatrení, ktoré prispeli k neustálemu zvyšovaniu miery triedenia odpadov: zavedenie zberu triedeného odpadu „od dverí k dverám“, otvorenie zberného dvora, podpora domáceho kompostovania, zavedenie zberu odpadov v chatárskych a rekreačných zónach, zavedenie zberu bio odpadov a kuchynských odpadov až po prechod z paušálneho poplatku na množstevný zber zmesového odpadu.

Prílohy: