Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Mostax s.r.o.


Adresa

Dvory 1938
020 01 Púchov

http://www.vom.sk/

Kontaktná osoba

Miroslav Bartuš
tel: +421 915 740 424
email: info@vom.sk

Zobraziť profil

VOM

Opis riešenia

VOM je ekologický vrecový vegetačný ochranný systém, ktorý nahrádza oporné múry z betónu, kameňa alebo debniacich tvárnic. Je to mäkký, elastický a poddajný materiál.

VOM je zelené riešenie pre oporné múry, protipovodňové steny, pre stabilizáciu svahov, brehov vodných tokov a nádrží, násypoch pri cestách, diaľniciach, mostoch, železniciach a pre mnoho ďalších aplikácií.

Ekonomický prínos

Výhody systému VOM:

 • je lacnejší ako betónový oporný múr,
 • je jednoduchý systém štyroch základných komponentov, ktoré sa inštalujú za kratší čas oproti betónovým, alebo kamenným múrom,
 • potrebuje pri montáži len drobné náradie,
 • má dlhú životnosť

Environmentálny prínos

 • systém VOM je ekologické zelené riešenie pre oporné múry, protierózne, protipovodňové steny, pre stabilizáciu svahov, rigolov, brehov vodných tokov, pre prirodzený vzhľad násypov pri cestách, diaľniciach, mostoch, železniciach a pre mnoho ďalších aplikácií,
 • je to ľahký produkt, ktorý možno jednoducho stavať v ťažko prístupnom teréne,
 • nepotrebuje vyrovnané základy podložia,
 • prispôsobí sa nerovnostiam, kríkom, stromom a rôznym prekážkam,
 • medzi spojmi má škáry, a preto môže prebytočná voda pretekať medzi vakmi (Na odvodnenie netreba drenážnu rúrku za múrom, postačí drenážny pás DRENKAR, ktorý zároveň dodáva vlahu vegetácii rastúcej z VOM.),
 • udržiava na sebe rôznu vegetáciu,
 • je veľmi vhodný pre riešenia v prírode,
 • je odolný voči pohybom podložia,
 • je ľahký, preto sa jednoducho prepravuje (lokality bez spevnených ciest a pod.),
 • je možné použiť ho aj na výsadbu kvetov a pestovanie plodín ako jahody, čučoriedky a pod

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

 • Vodozádržné a protipovodňové opatrenia
 • Krajinné a záhradné úpravy, kreatívna tvorba a architektúra parkov, záhrad, dvorov a iných objektov
 • Oddeľovacie múriky a ploty, kaskádovité záhrady a vyvýšené plochy
 • Oporné múry a steny
 • Stabilizácia svahov a zosuvov
 • Podchody, nadchody pre divú zver
 • Horské chodníky, cestičky, chránené územia, parky a ťažko prístupné lokality
 • Úpravy korýt potokov, riek, brehov rybníkov, priehrad a nádrží
 • Prekrytie starých a zvetraných betónových oporných múrov
 • Násypy vedľa ciest, diaľnic, železníc
 • Mostné opory, piliere, krídla, záverné múriky, podchody, nadchody, presypané mosty, portály tunelov
 • Protihlukové steny, rekultivácie a skládky
 • Bunkre, armádne objekty, lesné cesty pre zvoz dreva
 • Polygóny pre skúšky automobilovej techniky
 • Obklady betónových, oceľových, kamenných konštrukcií
 • Spevnenie starých budov, domov
 • Základy a podložie pod drobné stavby, napr. skleníky, altánky

Prílohy: