Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Kaufland Slovenská republika v.o.s.


Adresa

Trnavská cesta 41/A, Bratislava
83104

https://www.kaufland.sk/

Kontaktná osoba

Martina Machánková
tel: 0904704623
email: martina.machankova@kaufland.sk

Zobraziť profil

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej

Opis riešenia

Zákazníci v predajniach Kaufland majú možnosť separácie rôznych materiálov. V roku 2018 vo vybraných deviatich predajniach pribudla možnosť odovzdať použitý kuchynský olej. V roku 2020 pridali nádoby na jeho zber pred ďalšími 36 predajňami.

Celkovo je na Slovensku 45 predajní Kauflandu, pred ktorými môžu zákazníci odovzdať olej. Na separovanie oleja sú vhodné všetky typy rastlinných olejov či už slnečnicový, repkový, ľanový, palmový, olivový alebo iné. Tiež je možné použiť oleje slúžiace ako nálev potravín (ryby v konzerve) alebo bežné tuky, ktoré neskôr stuhnú, napr. bravčová masť. Cieľom spoločnosti je, aby zákazníci Kauflandu mali do roku 2023 k dispozícii zberné nádoby na použitý kuchynský olej na všetkých predajniach, pretože správnym separovaním je možné z obyčajného kuchynského oleja vytvoriť surovinu, ktorá nájde svoje využitie v doprave, energetike, logistike či iných odvetviach.

Ekonomický prínos

Zbieranie kuchynského oleja má svoje ekonomické, ako aj environmentálne opodstatnenie. Už 1 kg recyklovaného kuchynského oleja postačí na výrobu približne 0,75 litra alternatívneho MERO paliva. Následne sa bionafta môže používať ako 100 % palivo alebo sa primiešať do nafty. Zberné nádoby na použitý olej zaznamenávajú veľký úspech medzi zákazníkmi a počas rokov 2019 a 2020 sa podarilo vyzbierať 48,9 t oleja.

Environmentálny prínos

Takáto bionafta svojím spaľovaním produkuje menej škodlivín a množstva CO2 v ovzduší. Na Slovensku sa bionafta využíva iba pre priemyselné, poľnohospodárske a lesnícke vozidlá, ale v iných krajinách EÚ je jej použitie bežnejšie. Použitý olej sa nemá vylievať do výlevky ani vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Už 1 dl takého oleja, ktorý sa dostane do kanalizačného systému, dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody a kontaminovať povrchovú vodu, pôdu a podzemné vodné zdroje.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

45 predajní Kaufladu v SR (r. 2020), pozri mapku
 

Prílohy: